Wat doet Daklozeninfo Eindhoven ?

Afbeeldingen

Stichting Open Huis Sint Cathrien catarina kerk extra open zaterdag catarina kerk stichting catarina kerk logo Stichting Open Huis Sint Cathrien Stichting Open Huis Sint Cathrien

Wat doen we ?

    Dit is een informatieve website met algemene informatie ( die van internet af-komt eigen ervaringen en foto's deelt )

    Het is de bedoeling de informatie zo goed mogelijk up-to-date te houden

    Er is weinig duidelijkheid te vinden over de mogelijkheden voor daklozen, dat moet verbeteren!
Informatie over plekken waar u heen kunt als daklozen.
Waar kunt u steun kunt vinden ?
In een bed slapen ?
Wat kunt u verwachten ?
wat moet u doen ?
waarmee rekening houden ?
Je word dakloos , wat zijn de eerste dingen om aan te denken ?
belangrijke zaken, hulp vinden, reminders : daklozen uitkering eerste 8 weken elke week melden.
Nachtopvang kost 4 euro per nacht, je aanmelden bij neos die nachtopvang in opdracht van de gemeente uitvoeren je elke dag (vol=vol) vanaf 4 uur kan melden.

Comment Form is loading comments...

Filosofie levenskijk

Het leven zonder dak geeft een ongelijke positie in de maatschappij en creert on-menselijke situaties. Tegenwoordig lijkt het door handelen van bedrijven normaal dat een minderheid van de bevolking niet lukt aan de maatschappelijke voorwaarden te voldoen. Ge-discrimineerd en gekomen tot daklozen door alles en iedereen in het land.
De visie dat iedereen op een zelfde manier beweegt denkt en gelooft is wat een overheid van een land als doel heeft. Regels definieren hoe de mogelijkheden worden gebruikt maar bij ieder systeem van regels is discriminatie en dat omdat de minderheid met meer dan het gemiddelde in onzekerheid verkeerd. Wat tekort komt vandaag de dag is het politieke bewustzijn ofwel de menselijke maat is zoek en ook doordat er teveel mensen leven op de aarde is. Soms zit het systeem zo inmelkaar dat mensen zich niet met dat systeem kunnen redden of helpen en dan rest langs de psychiatry enkel de gevangenis maar in bijde gevallen is er vrijheids belemmering als hoofd-oorzaak i.c.m. armoede zowel fysiek als geestelijk. Daardoor kan men niet het syteem en de mogelijkheden aanspreken op gebied van kapitalisme, financien, studie, welzijn, zorg en genezing, de vrije-wil zover beperkt in de gevallen dat je van armoede kan spreken omdat er blijkbaar geen pasvorm te vinden is waarin recht word gedaan in gelijkheid. Het besef anders te zijn maakt niet dakloos, niet kunnen omgaan met het besef houdt of maakt je dakloos door teveel aan stressoren. Zoals elke regel een bedoeling heeft en maar vaak geen grens worden ze ondergesneeuwt door belangrijkere belangen. In het verloop van belangenverstrengeling zit de onderdrukking waar dakloosheid uit ontstaat. Dakloos klinkt zo bijna als een diagnose of aandoening / beperking. Op moment dat er teveel verandering aan de vrije-wil plaats vinden is daarin dat besef geen vrijheid. Dat is vaak lijdend om dakloos te zijn. Dan is het armoede (onvermogen)
Maar de hulpverlenig is ook vaak armoedig in de hulp doordat actie ondernemen goed of slecht gedaan word tenkosten van veel. Daardoor kan armoede in stand blijven maar door de niet-samenloop van hulpverlening de gaten/ het gemist meer is dan de vervulling van hulpbehoefte. Iederee nzou het recht op het eigen recht moeten hebben maar dat is er niet, daarvoor zijn er advocaten die je je recht kunnen uitleggen als je dat niet snapt. De vrijheid is vergroot en meer mogelijk maar de verantwoordelijkheden zijn er veel meer wat die vrijheid beknot door minder vrije tijd. Ook is er minder vrije tijd omdat veel dingen erbij komen om iets minder tijd te laten kosten maar of dat meer mogelijkheden geeft ?