Stichting Zonder Dak (Hugo)


De www.Stichtingzonderdak.nl deelt overlevingspakketen uit aan daklozen en zwervers

Het Youtube kanaal daklozen in de media

Hugo doet dit buiten op straat waar hij oa: slaapzakken uitdelen aan mensen die dat nodig hebben

Telefoon: Je kunt Hugo bellen 06-11326953 van 09:00 tot 17:00 uur

Adres kerk: Begijnenhof 2, 5611 EL Eindhoven

Email: info@stichtingzonderdak.nl

Hulp: Bij de inloop van Rob Kosterman straatpastoraateindhoven helpt daklozen, Stichting sint catrien

De Snooze Wat is da? : Een box om in te slapen voor dak en thuislozen bedacht door Piet en Hugo, ZIE HIER

Het is belangrijk dat er meer duidelijkheid komt over daklozen en hun problemen, SZD legt deze ervarings-verhalen vast

Er worden met toestemming, video's gemaakt met de daklozen als een interview

Hugo en Rob Kosterman helpen daklozen op verschillende manieren via de kerk !

U kunt als u hulp nodig hebt en dakloos of thuiloos bent bij Stichting sint cathrien tercht voor hulp

De website van : www.openhuiscathrien.nl

Aangepast 2019-2-27

>Video's stichting<

Het Youtube kanaal daklozen in de media veel filmpjes met daklozen over hun bestaan

Klik op de foto's om naar Google Maps te gaan