Instroomhuis NEOS


Zie Huisregels(klik Hier)

Tijdens het verlijf gelden de volgende regels:

  1. Geen bezit of gebruik van alcohol of drugs(word ingeleverd)
  2. Geen agressie en/of bedreigingen van bezoekers of personeel
  3. Geen wapenbzeit of wat daarvoor gebruikt kan worden
  4. Geen vernieling van materiaal
  5. Rookwaar worden i.v.m. brangevaar voor de nacht ingeleverd
  6. U volgt ten alle tijden de instructies op van de medewerkers
  7. U gaat akkoord met deze regels en afspraken en ondertekent hiervoor
  8. U veroorzaakt geen overlast in de buurt
  9. wellicht zijn de basis regels wat anders dan de passanten

Aanmelden Het Instroomhuis is een 24-uursvoorziening waar dakloze mannen en vrouwen vanaf 23 jaar terechtkunnen voor directe opvang en begeleiding.

Adress:T.H.V. Barrierweg 178 5622 CP Eindhoven

Telefoonnummer: 040-2950456

melden elke dag va, 4 uur & Voor 20.00 uur binne zijn ivm bed-recht

Tijden : 8.00 uur verlaten pand / 16.00 uur open tot 20.00

S'ochtends buiten zijn is onbekend

binnen komen tussen : onbekend(laat tot 11 bv)

Buiten roken onder afdakje

weinig info bekend verder, neem contact op met NEOS


Aanmelden kan via Het regieteam+ Eindhoven of NEOS

Telefoon REGIETEAM+ 040-2382600

Email REGIETEAM+ regieteam@eindhoven.nl

Aanmelden Neos - Centrale Aanmelding Hoogstraat 229a 5615 PD Eindhoven

Tel: 040-2950456

Meer info over de instroom van neos

Tijdens het verlijf gelden de volgende regels:

nog niks hier..