" Zwerven en Thuislozen Video's straatleven "
" Uitgestelde koffie Gratis voor daklozen "
" Daklozen nachtopvang Aanmelden Regieteam+ "
" Daklozen Uitkering Eindhoven Aanvragen "
" De Straatdokter tijden en locatie's "
" Inloophuizen zijn Openbare locaties "

Nieuws voor thuislozen

Steunwijzer eindhoven vind zorgaanbieders voor daklozen en info

Steunwijzer Eindhoven

Hulp nodig ? Steunwijzer brengt het aanbod in ondersteuning en zorg overzichtelijk in beeld. Nog niet alle organisaties en activiteiten staan op de website. Hulpverleners uit de regio kunt u hier vinden

Uitgestelde koffie gratis bakje koffie voor daklozen

Gratis Uitgestelde koffie

Uitgestelde Koffie is gratis een bak koffie op een van de locaties enkel en alleen voor dak of thuislozen. De bedoeling is een gespek onder een bak koffie aan te gaan met een ander in de winkel. Emmasingel 22Cafe bij VVV Eindhoven op het Stationsplein 17 & Needestraat 24 in eindhoven.

Gratis fruit en groenten

Waar in nederland vind je gratis fruit ? In de natuur ja

Ook als app te downloaden

Handige informatie in een kaart waaru precies kunt zien wat u kunt plukken

www.wildplukwijzer.nl

Nachtopvang Hoe werkt dat ?

Bij de nachtopvang kun je voor 4 euro per nacht slapen in een bed met ochtend/avond eten en douches. Noodzakelijke spullen kunnen meegenomen worden, aanmelden Het regieteam+ EindhovenLees meer

Nachtopvang voorbeeld.Nachtopvang voorbeeld

Nachtopvang voorbeeld

Het idenditeitsbewijs is verplicht bij het aanmelden

Er zijn verschillende nachtopvangen, zie besloten locaties in menu

1 Het eindje is de plek waar de meeste mensen naartoe gaan

2 dan de passanten verblijf Neos met wat andere regels 8 uur binnen dan niet meer buiten tot de ochtend (2015)

3 daarna het instroomhuis waar je later binnen mag zijn en meer vrijheden krijgt

En vanuit daar word het begeleid wonen van NEOS of zelfstand wonen (Ritahuis, sociaal pensionm, begeleidwonen)

Als je een normaal leven wil kun je zo snel mogelijk weer door als je zelf de informatie kunt toepassen, de daklozen moeten een inkomen en een woning zien te krijgen., Maar ook als u wel dakloos wilt zijn algemene informatie nuttig is.

Bij de inloophuizen ookwel voor dagbesteding zijn Diconaal 't Hemeltje, 'T Leger Des Heils, Novadic, Het bedrijf, GGZ Grotebeek & Catharina Kerk. Daar kun je vaak wat eten praten hulp vinden en moet je vaak verplicht zijn voor je uitkering

Straatkompas Eindhoven :boekje

Hij is er eindelijk een boekje van 27 pagina's met allerlei info die iemand zonder dak nodig heeft klik (hier) voor meer info. U kunt het straatkompas bij ervaring die staat krijgen op Adres : willem rosestraat 7 (woensel) oa:
straatkompas eindhoven boekje

Daklozen jongeren door Kostendelers-norm

Gemeenten en opvangcentra hebben de afgelopen maanden het aantal daklozen zien toenemen. Opvallend is de grote groep jongeren die door ouders op straat wordt gezet. Het is zo dat je een Vrienden moet hebben die geen uitkering heeft omdaar bij te mogen wonen zonder gekort te worden. Als ze niet van de nachtopvang gebruik maken, dan hoopt Hakkenbroek dat ze onderdak bij vrienden vinden. Lees meer

Maar dat is juist door die kostendelersnorm niet meer zo vanzelfsprekend. De daklozenuitkering komt te vervallen als je onderdak hebt en als die vriend ook een uitkering heeft krijgt hij ook te maken met die kostendelersnorm. [PDF]Tweede Kamer der Staten Generaal T.a.v. de vaste Kamercommissie

3. Als jongeren toch een postadres bij familie of vrienden krijgt, kan er geen daklozenuitkering worden aangevraagd. Een daklozenuitkering is altijd verbonden aan het daklozenloket. Een gewone uitkering kan niet aangevraagd worden op een postadres, alleen op een woonadres.

Stichting zonderdak

Meer Video's Hier

We brengen het leven van de dakloze in beeld en volgen het terugbrengen van ex-daklozen in de maatschappij door hun leven te filmen. Een voorbeeld hiervan is Veronique, zij leefde tien jaar als verslaafde straatprostituee op straat. Stichting (Z)onder Dak hielp haar om een nieuw leven te beginnen.

‘Psychiatrische patiënten worden gemarginaliseerd’

Psychiatrische patiënten worden ‘redeloos gemarginaliseerd

Psychiatrische patiënten worden ‘redeloos gemarginaliseerd’, vindt Van der Gaag. Met enige aarzeling vertelt hij over die ene keer in zijn leven dat hij zelf ervoer hoe het is als de omgeving zich tegen je keert.

Het is gewoon een werkhypothese: op dít moment in je leven verdient dít probleem aandacht.

‘Psychiaters hebben zich door managers de kaas van het brood laten eten.’

24 oktober 2011 10:14

stigma: terugkeer in de maatschappij na Psychiatrisch

docplayerlogo

De psychiatrische cliënt in beeld”Terugkeer in de maatschappij Psychiatrisch stigma bekeken vanuit client, familie en samenleving

stigma bekeken vanuit client, familie en samenleving

Maker Job van ‘t Veer


Download hier Psychiatrisch stigma bekeken vanuit client, familie en samenleving in PDF

Datum onbekend (2015?)

Rechter: nachtopvang voor asielzoekers

Nachtopvang voorbeeld

Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten nachtopvang, een douche, ontbijt en een avondmaaltijd krijgen.

De Centrale Raad van Beroep (CRB), op dit vlak de hoogste bestuursrechter, bepaalde dat woensdag in een zaak die asielzoekers uit Amsterdam hadden aangespannen.

Het gaat om 'sobere opvang' die geldt voor een aantal maanden.

Uit zicht NOS : Zo is het om dakloos te zijn

Uit zicht NOS : Zo is het om dakloos te zijn . Het zijn zwerfjongeren nieuwe, daklozen en thuislozen

Zwerfjongeren komen samen op openbare plekken als parken, opvanglocaties of treinstations.

Welke items zijn het allerbelangrijkst als je op straat wilt overleven?

Hygiëne :Je tanden poetsen, een warme douche nemen of schone kleren aantrekken. Dat kan helaas niet elke dag.

Stichting Zwerfjongeren Nederland

logo stichting zwerfjongeren nederland

SZN herkent het beeld dat de NOS schetst over een tekort aan passende opvangplekken voor jongeren.

Een recent door ons uitgevoerde quick scan bij instellingen voor opvang, hulpverleners en jongeren levert een aantal hardnekkige knelpunten op.

Het is goed dat gemeenten naar andere woonvormen en ondersteuning van jongeren uitwijken, om dakloosheid te voorkomen.

Weinig doorstroom naar eigen woning, aantal bedden en nachtopvang voorzieningen worden afgebouwt

Leeg

Inloophuizen zwervend ?Inloophuizen
openingstijden & locatieSociale kaart Eindhoven
Inloophuizen openingstijden & locatie's

U kunt voor hulp en dagbesteding naar de open locaties voor daklozen in Eindhoven


Sociale kaart daklozen en zwervers Eindhoven plattegrond met adressen van hulpinstanties

KlIK HIER om de sociale kaart te zien!


straatdokter eindhoven
adres en tijden

impressie dokter

Thuisloos Dakloos of Zwervend en
een dokter nodig ?

De straat doktor tabel met de organisaties en
hun locaties waar de dokter langskomt
U moet aanmelden voor de straat doktor

Vergeet niet te melden dat u komt en waarvoor

Let op informatie kan afwijken ! Zie ook clematis Gezondheidscentra HIERVraag & Antwoord

Waarom (wie) en hoe worden mensen dakloos ?

De oorzaken waardoor mensen dakloos worden, niet meer over de autonomie beschikken om de verantwoordelijkheid zelf te nemen

De hulpverlening is niet geschikt om comorbide( meerdere psychische problemen) tegelijkertijd te behandelen (ondanks dit noodzakelijk is), tot mensenrechtenschending in nederland leidt.

Financieel: Huurachterstand, Leningen, Schulden, Beslag op inkomen, Uithuiszetting, ZZP failiet, Verslaving aan drugs, Alcohol, Gokken, Koopziek.

Hulpverlening: psychische problemen en stoornissen, Uithuiszetting, Onrecht en mensenrechtenschending, Vluchten voor 'mensenrechtenschending & discriminatie'

Overmacht: Woningbrand, Psychische stoornissen en problemen, Onbeschikbare hulp, Scheiden, uithuizetting, Weglopen, Inkomsten daling

Werkeloosheid: ZZP ,Schulden ,Psychiatrische problemen, Verslaving ,Scheiding

Uithuizetting:https://www.hetsociaalplein.nl/is/een-vraag-over/wonen/dakloos-2/uithuiszetting niet genoeg op om een woning te kunnen betalen. uit huis gezet worden uit huis gezet op straat

Socialevraagstukken: Hoe empathie uit onze samenleving verdwijnt ?!
Een samenloop van krachten die alles te maken hebben met onze neoliberale, meritocratische samenleving: hierin staan de waarden eigen keus, eigen verantwoordelijkheid en eigen verdienste centraal.
Dit betekent dat de invloed van sekse, kleur en klasse het liefst ontkend worden, want iedereen heeft immers gelijke kansen, toch? LEES VERDER

Depressie: https://www.depressievereniging.nl/wat-kun-je-zelf/
Stigma: https://www.ggznieuws.nl/home/ten-onrechte-vaak-sprake-van-stigmatiserend-taalgebruik-in-psychiatrie/
https://www.ggznieuws.nl/home/discriminatie-van-mensen-met-psychische-problemen-moet-stoppen/
Zelfvertrouwen: https://www.hpdetijd.nl/2014-07-21/zomergast-freek-de-jonge-een-les-zelfvertrouwen-discipline-en-concentratie/
gemis van (zelf)vertrouwen, discipline en concentratie lijdt tot dakloosheid
Drugs: https://www.youtube.com/watch?v=H6ZFzEW7_Q4 Homeless man talks openly about being addicted to heroin. We have an opioid crisis in America.
https://hvoquerido.nl/werken-en-leren/voor-scholieren-en-studenten/hoe-wordt-iemand-dakloos/

Mensen die dakloos blijven

er zijn mensen die zo lang dakloos zijn dat ze niet meer het normale leven willen

Er kunnen veel redenen zijn hier voor zoals psychiatrysche problemen, psychische angsten, bedrijgingen, schulden, religie, bang voor verandering en vrijheid willen hebben

Ook zijn er mensen die geholpen willen worden maar het niet lukt en langer dakloos blijven

Er is een enkeling die er voor kiest om dakloos te zijn maar meestal niet door het vertrouwen in de maatschappij, maar omdat de hulp van vele mensen niet heeft gebaat

Uniek is de persoon die echt geen verbinding met de overheid wil maken en alleen wil leven zonder rechten en hopelijk plichten

Voor de mensen die de hulp niet kunnen vinden of krijgen die ze zoeken kan het komen door verschillende belemmeringen oa:

 1. Verkeerd verwoorden
 2. Niet begrepen worden
 3. Niet durven
 4. Trauma
 5. Suicidaal
 6. Conflicten krijgen
 7. Eigenwaarden missen
 8. Te grote hulp behoefte hebben
 9. Verkeerde hulpverling
 10. ASS / Beperking
 11. Mediactie
 12. Voorwaarden niet kunnen accepteren

Hulp en woonruimten vinden

Woonruimte vinden:

 1. Kamer huren
 2. Huis huren
 3. Jeugdhotels/ Hotel/ Camping
 4. Psychiatry opnamen
 5. begeleid wonen
 6. Beschermd wonen
 7. Gevangenis
 8. Opvang, nachtopvang
 9. Vrienden, kennissen
 10. Kraken

Hulp vinden:

 1. Wij eindhoven/ gemeente
 2. Huisarts
 3. GGZ
 4. Begeleid wonen
 5. Neos opvang
 6. Novadic
 7. Kdet
 8. Leger Des Heils
 9. Kerk
 10. Ervaring die staat
 11. het hemeltje
 12. Stichting zonder dak
 13. Nachtopvangen/ dagopvang

balans zoeken in lichaam en geest zodat verplichtingen voldaan worden

Sociaal netwerk, Opvang Atlas,begleid wonen zoek met indicatie aanmelden voor diagnostiek/ crisis / verslavingzorg

Sociale kaart locaties

Sociale kaart daklozen en zwervers Eindhoven plattegrond met adressen van hulpinstanties

kaart voor dakloosheid zonder ondersteuning schulden regelen en werk of dagbesteding. Hulpverlening i.c.m. beperkingen regelt WIJ-eindhoven van de gemeente hulp of zelfstandig zoeken

Hier vind u opvang en wonen met begeleiding


Goedkoop Eten zijn voorbeelden van ontbijt en fastfood avondeten voor weinig

Waarop letten in de supermarkt ?

 1. Aanbiedingen kopen is goedkoper
 2. magnetron in veel winkels om een maaltijd op te warmen
 3. Korting stickers voor de winkel sluit, extra korting op producten
 4. Op daklozeninfo kunt u ook de goedkoopste warm fastfood vinden voor avond eten
 5. En de goedkoopste ochtend ontbijtjes bij winkels
 6. Inloophuizen voor daklozen ( zie menu ) bieden vaak eten en drinken zoals het hemeltje, leger des heils, nachtopvang, ervaring die staat, kerken,
 7. Wanneer ? Wanneer u iets koopt heeft u later op de dag meer kans om wat extra te krijgen
 8. Waar ? markt, caffetaria , kleine zaken,

Help ik ben dakloos wat nu ? (in aanmaak)

Zoalang je dakloos bent snel hulp zoeken, advies ervarings verhalen , eten bij inloophuizen , dagbesteding zoeken, je wilt onderdak d.m.v. : je netwerk of nachtopvang dagopvang of begeleidwonen of crisisopnamen of op-namen ggz diagnosiek & verslaving of kamer /huis huren. https://eindhoven.steunwijzer.nl/ hier vind je bijna alle info schulden, financien op orde brengen, inkomen maken, uitkering , werk of leefgeld kerk, https://mens-en-samenleving.infonu.nl/sociaal/33611-dakloos-wat-nu.html https://hvoquerido.nl/werken-en-leren/voor-scholieren-en-studenten/hoe-wordt-iemand-dakloos/ https://mens-en-gezondheid.infonu.nl/diversen/187124-hoe-word-je-van-een-onzeker-een-zelfverzekerd-persoon.html https://informatie-daklozen.jouwweb.nl/daklozen-uitkering https://nl.wikipedia.org/wiki/Dakloze http://www.zorgkaartdwp.nl/?page_id=16&cn-s=&cn-cat= http://deverslaggever.fhj.nl/als-ik-morgen-dakloos-raak-ben-ik-overmorgen-dood/

Moeilijkheden en problemen met dakloosheid

 1. veel buiten zijn en bijnvloed raken door de omgeving en sneller ziek worden
 2. geen eigen plek hebben, tijd voor jezelf missen
 3. spullen moeten meesjouwen/menemen makkelijk dingen verliezen uit onmacht
 4. geen privacy hebben en veel minder rechten
 5. eten wat de pot schaft (t hemeltje LDH visserstraat, kerk, jongerenhuis, nachtopvang, soepbus) of zelf kopen
 6. afhankelijk zijn van anderen, kan je doen afstoten van vertrouwen in mensen
 7. je moeilijk kunnen terugtrekken in stilte en vertrouwen(eigenwaarde)
 8. verslaving kan groter worden als iemand meer gaat gebruiken door vele prikkels van problematische aard zoals psychiatrische problemen.
 9. sneller duurdere kleine producten te kopen omdat je geen koelkast hebt en geen open verpakkingen de nachtopvang in mogen.
 10. persoonlijkheid kan door de omstandigheden veranderen zodat je jezelf niet meer herkent (persoonlijkheid verandert)
 11. motivatie kan verdwijnen door hopeloosheid of discriminatie en lang wachten op hulp en moeten overleven waardoor problemen opstapellen
 12. Niet op het juiste moment geholpen worden, bij verslechtering( wanneer hulp niet relevant is en baat) dan pas word ingezet
 13. nachtopvang overlast bij slapen en regels(snurken geluidsoverlast prikkels stoornissen )
 14. Weinig hygiene omdat (vieze douches en badkamers) onveilig en vies voelt
 15. verantwoordelijkheid willen nemen maar niet kunnen door regeltjes van hulpverleners
 16. het gebrek aan juridische argumenten en advocatuur om het beleid dat schaadt aan te passen
 17. depressie kan ontstaan door de marktwerking omdat er geen aansluitende hulp geboden word i.c.m. meerdere stoornissen
 18. aangeleerde afhankelijkheid verwachten dat zonder hulp je autonomie niet hebt en niet inziet
 19. Je kunt bedelen als je geen inkomen hebt
 20. makkelijk ziektes oplopen door zieke mensen
 21. persoonlijke ontwikkeling blijft achter maar word niet erkent of verbert door hulpverlening
 22. comorbiditeit maakt afhankelijk van hulpverlening die niet kunnen bieden wat nodig is voor verlossing van stoornis
 23. het instand houden van stoornissen maakt beperkingen met diagnostiek(wat veel geld kost)
 24. gebrek aan standaarden die voor beperkte mensen de mogelijkheden bieden op gelijke voet met normale mensen
 25. beleid loopt achter de feiten aan waardoor feiten de stoornissen en problematiek instand houden
 26. dakloosheid door financieel geen vermogen te hebben en de autonomie moet missen doormiddel van de afhankelijkheid van hulp, door het instandhouden van problemen is de baten lasten verhouding
 27. Dakloos thuisloos zwervend is de hulpverlening in verhouding van baten en lasten ?
 28. Het verlies van vertouwen maakt dat mensen dakloos blijven omdat ze niet terug willen naar de oude situatie
 29. overheid houdt de hopeloosheid en prikkels die stoornissen vormen instand en ook de perspectieven van hulpverleners die regels misbruiken
 30. De baten moeten de lasten overstijgen voor de client zijn perspectief en visie , zonder vertrouwen in verbetering ziet men verslechtering/onduidelijkheid
 31. de markt werkt de zorg van elkaar af en de aansuiting lekt, er lekt zoveel vertouwen weg dat , hulp accepteren niet lukt en dakloosheid ge-stimuleert word
 32. De kosten van (hulpverlening) behandeling door verzekering betaald , zijn te duur in verhouding met de baten en resultaten
 33. Er is onvoldoende bewezen dat behandeling aanslaat of werkt en dat het meestal aan patient/client ligt als het niet werkt
 34. Waarom worden er zoveel negatieve prikkels ingebouwt bij hulp voor mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben bij stoornissen
 35. als het zo simpel is dat je moeilijk gaat denken en het niet snapt en dat je overal bijna om moet grinniken van simpelheid, weinig vrijheid voor creativiteit en bewustwording is
 36. dankzij de instand gehouden stoornissen kan je niks goeds meer doen dan accepteren dat je minder kan en dakloos bent en blijft als je niet wil meewerken aan je eigen ondergang
 37. mindcontrol is de essentie van hulp en hulpverleners, het bijnvloeden van hoe iemand denkt en dus daar-uit-voort handelt(in het kader valt of niet), vorm van vrijheidsbeperking is
 38. Neem iemand alles af en je hebt een makkelijk doelwit, geef iemand iets wat je kan afpakken, creer onzekerheid en beheers iemand zijn leven, gemeente en hulpverlening
 39. verleent hulpverlening hulp of moet je zelf hulp zoeken want het verschil is dat je zelf verantwoordelijk bent of hun/zei voor schade die is aangericht ?

verslaving kan groter worden als iemand meer gaat gebruiken door vele prikkels van problematische aard zoals psychiatrische problemen.
nachtopvang overlast bij slapen en regels lage classe hygiené zelfatributie minderwaardigheid laag zelfbeeld door de regels die uitsluiten en discrimineren
vicieuze cirkel van eigenwaarden die minderwaardigheid door ongelijkheid instand houd
Overvloed van technieken die de eigen waarheid voeden

Probleem daklozen(verslaving psychische aandoeningen beperking illegalen)

multidisciplinaire hulpverlening niet kunnen vinden voor meerdere problemen
psychiche stoornissen :traumas ass depressie ptss verslaving etc
geen of klein netwerk hebben met weinig opvang capaciteit
depressie die vervolgens nieuwe problemen veroorzaakt en ouden behoudt
ziekte wat je verzwakt
eenzaamheid maakt zwak
verdriet maakt leeg
schulden niet kunnen betalen
mensen niet kunnen vertrouwen
illegaal zijn in nederland
door illegaliteit geen verbetering kunnen maken


STINKEND, BEROEMD & DAKLOOS serie

STINKEND, BEROEMD & DAKLOOS

Kruispunt documentaire: Aan lager wal

STINKEND, BEROEMD & DAKLOOS

Aantal daklozen stijgt: vooral meer jongeren en ouderen

STINKEND, BEROEMD & DAKLOOS

NPO Wat moet je doen als je werkloos bent?

NPO Wat moet je doen als je werkloos bent?

RADIO: Verwarde personen en de onmacht van de politie

 Verwarde personen en de onmacht van de politieS

RAUWKOST Alkan gaat de 24 uur dakloos challenge aan!

RAUWKOST Alkan gaat de 24 uur dakloos challenge aan!

Willem Wever Waarom worden mensen dakloos ?

Willem Wever Waarom worden mensen dakloos in Nederland?

NPO SCHULDIG over armoede schuldig

NPO documentaire over armoede schuldig

Leven van drugsverslaafden in Tilburg (3 delig)

leven van drugsverslaafden in Tilburg

Hoezo armoede? De rekening van Catelijne

 Hoezo armoede? De rekening van Catelijne

KASSA jongeren krijgen geen GOEDE SCHULDHULP VERLENING

KASSA jongeren krijgen geen GOEDE SCHULDHULPVERLENING

The homeless experience 1 Dragan

The homeless experience dragan

The homeless experience 2 Imanuelle

The homeless experience Imanuelle

3Doc:Dr.Co bezoekt en helpt vluchtelingen

3Doc:Dr.Co bezoekt vluchtelingen

Overlevings pakketten Stichting zonder dak


Overlevingspakketten Stichting zonder dak